Telepace s.r.o. ve spolu práci s Televize Noe® a Interbubak® s.r.o. vyhlašuje celostátní soutěž

„Divadélko Bubáček"

o nejlepší scénář krátké pohádky pro loutkové divadlo

Hlavní myšlenka soutěže

Připomenout společenskou hodnotu a kouzlo hry loutkového divadla v rodinném kruhu a také v mateřských školách. Touto soutěží, ti kreativnější z Vás, pomůžete ostatním připravit přístupnou databázi scénářů k okamžitému použití.

© Interbubak s.r.o. | vyrobila: MediaFabríca