Telepace s.r.o. ve spolu práci s Televize Noe® a Interbubak® s.r.o. vyhlašuje celostátní soutěž

„Divadélko Bubáček"

o nejlepší scénář krátké pohádky pro loutkové divadlo

Nenechte si ujít v TV Noe

Informace o termínech vysílání čtvrté řady pořadu zde naleznete po uzavření čtvrtého kola soutěže.

© Interbubak s.r.o. | vyrobila: MediaFabríca