Telepace s.r.o. ve spolu práci s Televize Noe® a Interbubak® s.r.o. vyhlašuje celostátní soutěž

„Divadélko Bubáček"

o nejlepší scénář krátké pohádky pro loutkové divadlo

Organizátoři soutěže

Televize Noe ®

televize dobrých zpráv - je česká nekomerční televize. Nabízí pořady pro celou rodinu a podporuje tradiční hodnoty, mezi něž bezesporu patří péče o zdravý duševní vývoj dětí v rodinách.

Divadlo Interbubak ®

bylo vytvořeno jako nástroj poskytující kouzelné pohádkové prostředí pro podporu bezprostředního vyjádření Vašich příběhů dětem. Scénické podkreslení pak dodá Vašemu vyprávění nový sváteční rozměr.

Partneři soutěže

Celé Česko čte dětem ®

Projekt Celé Česko čte dětem ® si od svého vzniku klade za úkol podporovat emocionální vývoj dítěte a formovat návyk číst si v dospělosti. Dovolme dětem být dětmi a dejme jim co nejvíce prostřednictvím čtení, rozhovorů a společných chvil. Věnujme svým dětem náš čas.

Radio Proglas

Radio Proglas je rozhlasová stanice rodinného typu založená na tradičních křesťanských hodnotách. Napomáhá vytváření občanské společnosti podporou vzájemné snášenlivosti. Pomáhá posluchačům doplňovat vzdělání, vede k úctě ke kulturnímu dědictví, náboženské víře a k dobrým mravům.

© Interbubak s.r.o. | vyrobila: MediaFabríca