Telepace s.r.o. ve spolu práci s Televize Noe® a Interbubak® s.r.o. vyhlašuje celostátní soutěž

„Divadélko Bubáček"

o nejlepší scénář krátké pohádky pro loutkové divadlo

Pokyny pro zpracování scénáře

 1. Scénář bude vhodný a přínosný pro děti od 4 do 8 let.
 2. Scénář bude vycházet z rozsahu scén divadla Interbubak Classic a jeho číslování.
 3. Scénář bude mít minimálně tři a maximálně sedm obrazů (dějství, scén).
 4. Bude napsán v jednotném formátu a stylu dle přiloženého vzoru.
 5. Divadelní hra pak bude v délce od pěti do deseti minut čistého času.
 6. Doporučujeme využít loutky ze sad Interbubak Classic Plus.

Nezapomeňte uvést do e-mailu

Do formuláře:

 • název pohádky a jméno nebo pseudonym autora;
 • souhlas s uveřejněním scénáře na webových stránkách www.tvnoe.cz a www.interbubak.cz - souhlas s úpravou, zfilmováním a s jeho dalším bezplatným využitím vyhlašovateli a bezplatným nekomerčním využitím veřejností.

Mimo formulář:

 • kontaktní údaje (jméno, příjmení, věk, adresa, e-mail, telefon)

Upozornění

 1. Vámi zaslané kontaktní údaje mimo formulář scénáře nebudou zveřejněny.
 2. Celý přiložený formulář scénáře bude zveřejněn tak, jak bude zaslán.
 3. Pokud vyplníte v kolonce autor například vaše jméno, zveřejníme vaše jméno. Pokud si ovšem nepřejete být zveřejněn jako autor, tak tyto informace nevpisujte do scénáře.
 4. Do veřejného seznamu scénářů pro hodnocení pak bude uveden váš scénář pod názvem a autorem uvedeným v zaslaném scénáři.
 5. V textové podobě budou zveřejněny všechny scénáře splňující podmínky soutěže.

© Interbubak s.r.o. | vyrobila: MediaFabríca