Telepace s.r.o. ve spolu práci s Televize Noe® a Interbubak® s.r.o. vyhlašuje celostátní soutěž

„Divadélko Bubáček"

o nejlepší scénář krátké pohádky pro loutkové divadlo

Zpět na soutěžní pohádky


Vodník z proskovického rybníka


Autor: Michal Šurab

© Interbubak s.r.o. | vyrobila: MediaFabríca