Česky English
Deutsch Español Français Polski Pусский

Seřízení

Divadlo bylo při výrobě nastaveno, seřízeno a odskoušeno. Přesto vlivem provozu a přirozených vlastností dřeva a ostatních materiálů bude docházet k uvolňování především pohyblivých částí divadla. Proto je nutné divadlo pravidelně udržovat a seřizovat.

Seřízení opony

Pokud opona při otvírání , či zavírání zadrhává je nutné:

 • zkontrolovat zda nejou silonové vodiče K8 vyskočeny z uložení
 • zkontrolovat rovnoběžnost oček na nosníku D14 případně přitažením, nebo odtažením seřídit jejich vzdálenost od silonových nosníků K8.
 • zkontrolovat zda látka opony L2 jezdí po čelní straně portálů D8.

Seřízení úchytu opony

Sílu uchycení lanka opony v otevřené poloze na dílu D9 lze jednoduše seřídit dotažením, nebo odtažením příchytného šroubu.

Seřízení tuhosti otvírání (otáčení) pohyblivých částí

 • Tuhost otvírání konzolí K2 lze seřídit dotažením matky
 • Tuhost otvírání rámu vykrytí herce lze seřítit dotažením nebo odtažením vrutu spojujícího díly rámu D9 s dílem D2
 • Obdobně lze seřídit tuhost otáčení nosníku D12
 • Tuhost aretace portálu dle kroku 4 bodu 2 sestavení lze zmenšit namazaním vazelinou.,nebo v zavřené poloze opakovaně aretační šroub zašroubujeme a uvolníme
 • Seřízením aretačního šoubu seřizujeme vzdálenost portálu od dorazu portálu D11.

Seřídit lze poloha téměř všech dílů.

Čištění a údržba

 • Před čištením zařízení vypněte a odpojte od sítě. Přístroj lze čistit až po vychladnutí.
 • Dřevěné prvky lze čistit přípravky na dřevo. Nenamáčet! Nesušit!
 • Vzhledem k masivní konstrukci je nutno zachovat optimální vlhkost vzduchu při uskladnění.
 • Reflektory, síťový kabel a trafo lze čistit pouze suchým hadříkem.
 • Látkové vybavení lze demontovat a prát při 40°C. Nežehlit!
 • Plastové průsvitné kulisy a skleněné filtry lze opláchnout vodou se saponátem.
 • Lepenkové kulisy v knižní formě lze čistit jen suchým hadříkem.
 • Před výměnou žárovky sejměte skleněný kryt, vyjměte vadnou žárovku a vložte novou žárovku JC, G4 max. 20W, 12V. Nedotýkejte se žárovky holýma rukama! Nainstalujte kryt.

© Interbubak s.r.o. | vyrobila: MediaFabríca