Telepace s.r.o. ve spolu práci s Televize Noe® a Interbubak® s.r.o. vyhlašuje celostátní soutěž

„Divadélko Bubáček"

o nejlepší scénář krátké pohádky pro loutkové divadlo

Zadání 4. kola - otevřeno

Soutěžní zadání 4. kola

Vytvořte divadelní scénář krátké pohádky pro loutkové divadlo.

Scénář bude určen pro děti od 4 do 8 let a musí být zpracován dle uvedených pokynů.

V případě, že váš scénář bude mezi deseti nejlepšími, budete vyzván, abyste s pomocí profesionálního loutkoherce scénář prezentoval pro televizní zpracování.

Co mám udělat pro to, abych mohl být zařazen do soutěže?

Stačí poslat jeden divadelní scénář vámi vymyšlené pohádky, který bude zpracovaný dle pokynů na e-mail: soutez@interbubak.cz.

Průběh

Do čtvrtého kola postoupí deset nejlepších z Vámi zaslaných pohádek. Ty budou posléze zfilmovány a postupně odvysílány na TV Noe.

Všechny postupující scénáře mohou být prezentovány autory. Autorům budou nápomocni profesionální loutkoherci. Autor scénáře si v pohádce může zahrát hlavní roli nebo ji může alespoň odvyprávět. Záleží na každém z vás.

Součástí televizní prezentace může být i krátká informace o autorovi scénáře.

Po odvysílání poslední pohádky třetího kola soutěže proběhne veřejné internetové hlasování. Vítězem třetího kola a výhercem divadla Interbubak Classic Plus se stane autor scénáře s největším počtem hlasů.

Výhra

 • Absolutní vítěz obdrží přenosné loutkové divadlo Interbubak® Classic Plus (v hodnotě 14 999 Kč).

Způsob hodnocení

Odborná porota vybere deset nejlepších scénářů ke zfilmování. Po zfilmování a uveřejnění těchto pohádek na TV Noe a stránkách www.interbubak.cz bude probíhat na stránkách soutěže veřejné hlasování.

Veřejné hlasování třetího kola bude zahájeno po odvysíláním poslední pohádky a ukončeno po dvou týdnech. Dle výsledků hlasování bude vyhlášen vítěz kola.

Termíny

 • zahájení soutěže: 20. listopadu 2011
 • zasílání scénářů: od 20. listopadu 2011 do uzavření
 • vyhlášení postupujících pohádek: 2013 (bude upřesněno dle propozic Tv Noe)
 • uveřejnění na TV Noe (premiéra vždy co 14 dnů v neděli)
 • veřejné hlasování: bude zahájeno po odvysíláním poslední pohádky a ukončeno po dvou týdnech
 • vyhlášení vítěze: do dvou týdnů od uvedení poslední pohádky

Zadání 3. kola - uzavřeno

Způsob hodnocení

Odborná porota vybere deset nejlepších scénářů ke zfilmování. Po zfilmování a uveřejnění těchto pohádek na TV Noe a stránkách www.interbubak.cz bude probíhat na stránkách soutěže veřejné hlasování.

Veřejné hlasování třetího kola bude zahájeno po odvysíláním poslední pohádky a ukončeno po dvou týdnech. Dle výsledků hlasování bude vyhlášen vítěz kola.

Termíny

 • zahájení soutěže: 20. února 2011
 • zasílání scénářů: od 20. února 2011 do 22. května 2011
 • vyhlášení postupujících pohádek: 29. května 2011
 • uveřejnění na TV Noe (premiéra vždy co 14 dnů v neděli): od 20. listopadu 2011 do 22. dubna 2012
 • veřejné hlasování: od 23. dubna 2012 do 4. května 2012
 • vyhlášení vítěze: 6. května 2012

Zadání 1. a 2. kola soutěže - uzavřeno

Průběh

Soutěž se bude skládat ze dvou kol.

 1. kolo – Zahřívací kolo – oslovené osobnosti Vám zahrají svoji pohádku.
 2. kolo – Moje pohádka dětem – příležitost pro Vás a Vaši pohádku.

V prvním kole Vám bude postupně představeno pět zfilmovaných pohádek oslovených osobností.

Do druhého kola postoupí sedm nejlepších z Vámi zaslaných pohádek. Ty budou posléze zfilmovány a postupně odvysílány na TV Noe.

Všechny postupující scénáře budou prezentovány autory. Autorům budou nápomocni profesionální loutkoherci. Autor scénáře si v pohádce může zahrát hlavní roli nebo ji může alespoň odvyprávět. Záleží na každém z vás.

Součástí televizní prezentace bude i krátký rozhovor s autorem scénáře.

Po skončení každého kola proběhne veřejné internetové hlasování. Z každého kola vzejde 1 vítěz. Absolutním vítězem, výhercem divadla Interbubak Classic Plus se stane autor scénáře s největším počtem hlasů obou kol.

Způsob hodnocení

 1. kolo – Zahřívací kolo

  Po uveřejnění zfilmovaných pohádek oslovených osobností na Tv Noe bude probíhat na stránkách www.tvnoe.cz a www.interbubak.cz veřejné hlasování.

 2. kolo – Moje pohádka dětem

  Odborná porota vybere sedm nejlepších scénářů ke zfilmování. Po zfilmování a uveřejnění sedmi nejlepších scénářů na TV Noe a stránkách www.tvnoe.cz a www.interbubak.cz bude probíhat veřejné hlasování.

Veřejné hlasování každého kola bude zahájeno odvysíláním poslední pohádky a ukončeno po 7 dnech. Dle výsledků hlasování bude vyhlášen vítěz kola.

Termíny

1. kolo – Zahřívací kolo

 • uveřejnění na TV Noe (každou neděli v 19:25): od 14. listopadu 2010 do 12. prosince 2010
 • veřejné hlasování: od 12. prosince 2010 do 19. prosince 2010
 • vyhlášení vítěze: 19. prosince 2010

2. kolo – Moje pohádka dětem

 • zahájení soutěže: 14. října 2010
 • zasílání scénářů: od 14. října 2010 do 12. prosince 2010
 • vyhlášení postupujících pohádek: 19. prosince 2010
 • uveřejnění na TV Noe (každou neděli): od 20. února 2011 do 15. května 2011
 • veřejné hlasování: od 16. května 2011 do 26. května 2011
 • vyhlášení vítěze: 29. května 2011
 • vyhlášení absolutního vítěze a předání ceny: 29. května 2011

© Interbubak s.r.o. | vyrobila: MediaFabríca